Skokan si je vědom všech rizik spojených se skoky a sdělí instruktorům svůj aktuání zdravotní stav, který by mohli ohrozit jejich zdraví
Zvláště pak :

* Problémy se zády a obecně s nosnou konstrukcí těla
* Kardiologické problémy
* Onemocnění cév včetně cévních anomálií
* Stavy po úrazu
* Poruchami krevního tlaku
* Stavy po infarktu
* Onemocnění nervového systému
* Epilepsie
* Cukrovka
* Duševní poruchy
* Stavem po operaci
*

1. Návštěvník / skokan nahlásí instruktorům svojí váhu.
2. Skokan je starší 15ti let.
3. Skokan bude dbát všech pokynů instruktorů!
4. Je zakázáno odhazovat odpadky do vody nebo na pozemní komunikaci, použijte prosím odpadkového koše.
5. Je zakázáno skákat v podnapilé stavu či pod vlivem jiných návykových látek.
6. V případě že skokan nedosáhl věku 18 let, je potřeba předložit souhlas zakonného zástupce.