Bezpečnost

Bezpečnost je v naší společnosti prioritou číslo 1. s námi jste pod dohledem zkušených instruktorů – profesionálů s praxí 2 – 6 let, školených a odborně způsobilých pro práci a záchranu ve výškách a nad volnou hlubinou.

Rope & Swing & Bungee jumping lze právem považovat za jeden z nejbezpečnějších adrenalinových sportů. Bezpečnost je mnohem vyšší než u některých jiných klasických sportů a úrazovost je daleko nižší než je například u házené.

Při tomto sportu si lze přihodit maximálně modřinu, bouli či drobné spáleniny. To navíc pouze za předpokladu, že se skokan nebude řídit pokyny instruktorů!

Naše vybavení je vždy maximální možné kvality, kterou lze na trhu opatřit. Veškerý materiál je pravidelně kontrolován a revizován podle platných norem naší legislativy.

Vše je sekundárně jištěno tzn., že pokud některá část systému selže, vždy je tu sekundární jištění, které zajistí bezpečnost skokana.

Všechny systémy jsou několikanásobně předimenzovány tzn., že unesenou několikanásobně větší váhu, než je náš váhový limit skokana. Nemusíte tak mít obavu o své zdraví a s klidným srdcem si užít vzrušující dobrodružství.